Organisatie Intranet

Het Arentheem College heeft, inclusief de stafdiensten, 375 medewerkers. Samen zetten zij zich in voor ongeveer 2.400 leerlingen. We bieden kleinschalig onderwijs. Dat lukt, omdat we bestaan uit drie scholen. Elke school legt bij het uitvoeren van dit beleid zijn eigen accenten.

Onze scholen

Thomas a Kempis, havo, atheneum, gymnasium
Op Thomas a Kempis volgen ongeveer 500 leerlingen de havo, 500 het Atheneum en ruim 250 het gymnasium+. Er werken 120 docenten en 35 overige medewerkers.

Leerpark Presikhaaf, praktijkschool, vmbo, mbo
Op Leerpark Presikhaaf volgen 350 leerlingen het vmbo, 170 het praktijkonderwijs en nog eens 60 het mbo. Er werken 85 docenten en 40 overige medewerkers. Ook Sport en Bewegen van Astrum College zit in dit gebouw.

Titus Brandsma, mavo, havo en Wereldklas
Op Titus Brandsma hebben we ongeveer 600 leerlingen, zo'n 60 docenten plus 20 overige medewerkers.

Centrale directie en bestuur

De algemeen directeur van het Arentheem College is de heer L.J. (Leenderd) van der Deijl.
We vormen samen met CSV, ROC A12 en UPGRADE de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden (COG).

Samenwerkingsverband

Samen met de andere scholen in Arnhem en omgeving neemt het Arentheem College deel in het Samenwerkingsverband. Door onderlinge afstemming en overleg wordt er zo naar gestreefd dat het voor iedere leerling mogelijk is om een diploma te halen dat past bij zijn of haar niveau en mogelijkheden.