Afdelingsleider Praktijkschool Arentheem Intranet

Met ingang van schooljaar 2017-2018 zoeken wij voor de Praktijkschool Arentheem, een afdelingsleider (0,8-1,0 fte) die een impuls geeft aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs gericht op de talenten van de leerlingen en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De Praktijkschool Arentheem maakt deel uit van het Arentheem College. Het Arentheem College bereidt jongeren voor op vervolgonderwijs, beroepsuitoefening en (wereld) burgerschap. Dit doen we door goed, eigentijds onderwijs te verzorgen op een algemeen christelijke basis.

De Praktijkschool Arentheem is gehuisvest binnen het Leerpark Presikhaaf. Leerpark Presikhaaf is een actieve, toekomstgerichte school. Het is de school voor praktijkonderwijs, vmbo en mbo in Arnhem. Op het Leerpark DOEN leerlingen meer!
De Praktijkschool Arentheem is sterk in leerlinggericht werken. Leerlingen ervaren het pedagogisch klimaat als zeer prettig.

Speerpunt van de Praktijkschool Arentheem voor de komende periode is om de begeleiding van leerlingen richting betaalde arbeid verder te verbeteren en te ontwikkelen. De opdracht voor de afdelingsleider is het verder ontwikkelen van de visie op het praktijkonderwijs, het vertalen van de visie in beleid en de implementatie van dit beleid met als doel het onderwijsprogramma nog beter af te stemmen op de talenten van de leerlingen en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Bent u de kandidaat die wij zoeken?

Dan blijkt uit uw cv dat u aan de volgende eisen kunt voldoen:
• ervaring binnen het (speciaal) voortgezet (praktijk)onderwijs met coördinerende of leidinggevende taken;
• ervaring met het aansturen van onderwijskundige processen;
• ervaring met onderwijsinnovatie en veranderingsprocessen;
• een relevante onderwijsbevoegdheid.

In gesprekken met u blijkt dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

Persoonlijk leiderschap: u neemt als vanzelfsprekend de leiding bij de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen in de organisatie. U houdt rekening met de verschillende kwaliteiten van teamleden en u bent duidelijk over wat u van collega’s verwacht in gedrag en acties.

Resultaatgerichtheid:
u stelt haalbare doelen, houdt overzicht en bewaakt de voortgang van alle processen in het team. U denkt mee bij knelpunten en stimuleert mensen hun verantwoordelijkheid te nemen

Ontwikkelingsgerichtheid:
u draagt zorg voor een veilig en ambitieus leerklimaat voor leerlingen en medewerkers. U legt de lat voor u zelf en anderen hoog en daagt mensen uit creatief en flexibel te zijn. U neemt weerstand serieus en u bewaakt dat de afgesproken doelen worden gehaald.
Communicatieve vaardigheden: u zorgt voor heldere communicatie en besluitvorming. U bent toegankelijk en zichtbaar en weet wat er leeft op de werkvloer. U luistert goed en hakt waar nodig lastige knopen door.

Wat bieden we u?

• Een aanstelling voor 12 maanden. Als blijkt dat u geschikt bent voor de functie,
zetten we deze tijdelijke aanstelling aansluitend om in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
• Inschaling  in schaal  LD van de CAO-VO

Wilt u meer weten over deze functie?

Belt u dan gerust met mevrouw G. Kersten, directeur Leerpark Presikhaaf. Haar telefoonnummer is 06-21233659.

Onderdeel van de selectieprocedure is een interview dat wordt afgenomen door een extern bureau. Deze gesprekken vinden plaats op 19 mei. U hoort op 17 mei of u voor dit interview wordt uitgenodigd. De gespreksrondes met de benoemingsadviescommissie staan gepland op 22 en 29 mei.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Wilt u reageren?

U kunt uw motivatiebrief en CV sturen aan pz@arentheemcollege.nl.
Zorgt u ervoor dat uw schriftelijke reactie uiterlijk  16  mei 2017  om 12.00 uur bij ons is.