Aanmelden

Hoe werkt het?

1. Aanmeldingsformulier downloaden, invullen, ondertekenen en - met kopie van paspoort, ID-bewijs of afschrift basisadministratie - opsturen naar onze school. Dat kan per post of per e-mail. 

2. Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging.

3. De aanmelding kan pas in behandeling worden genomen als het schooladvies (adviesformulier) en het ondertekende onderwijskundig rapport van je basisschool door ons is ontvangen.

4. We laten je weten of je bent toegelaten.

5. Ben je toegelaten? Dan ontvang je nog vóór het nieuwe schooljaar een uitnodiging voor een kennismakingsdag voor nieuwe leerlingen.

Als je aanmelding voor 15 maart bij ons binnen is en voldoet aan de toelatingseisen, dan word je bij ons geplaatst. Aanmeldingen na 15 maart zijn ook welkom, maar kunnen alleen in behandeling worden genomen als op dat moment de klassen voor het komende schooljaar nog niet vol zijn.

Ons adres

Arentheem College
t.a.v. centrale leerlingenadministratie
Postbus 2019
6802 CA Arnhem

of aanmelden@arentheemcollege.nl

Wil jij naar de Praktijkschool op het Leerpark?

Je mag vanaf 12 tot 18 jaar naar de Praktijkschool. Je ouders melden je aan in overleg met je basisschool. Je basisschool zorgt voor een onderwijskundig rapport. Onze onderzoekscommissie bekijkt dit rapport en beslist of je mag komen.

Leerpark Presikhaaf

© Arentheem College