Alle belangrijke informatie over school, bijvoorbeeld lestijden en regels, staan in de schoolgids.