Op Titus Brandsma in Velp (onderdeel van het Arentheem College) vinden op donderdagavond 16 februari 2017 (19.00-21.00 uur) minilessen plaats... >>>

Op Titus Brandsma in Velp (onderdeel van het Arentheem College) vinden op donderdagavond 16 februari 2017 (19.00-21.00 uur) minilessen plaats. Deze zijn bedoeld voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool en hun ouders. Tijdens deze minilessen maken leerlingen én ouders kennis met Titus Brandsma. Diverse vakken (Engels, Scheikunde, Techniek etc) komen aan bod. Tijdens de minilessen laten de docenten zien hoe op Titus Brandsma les wordt gegeven en wat de structuur in de lessen is. Ouders en leerlingen krijgen apart van elkaar een aantal minilessen.

Titus Brandsma is een kleine, veilige school met veel structuur. Vorige maand hebben zij het predicaat “Excellente School” behaald. Dit is toegekend door het ministerie van OC & W vanwege – naast goed het bieden van goed onderwijs en goede resultaten:

• aansluiting primair-voortgezet onderwijs, daarbij speciaal te noemen de Wereldklas (schakeljaar tussen po en vo);

• Unesco;

• extra keuzeprogramma voor leerlingen in de onder- en bovenbouw.

De school biedt instroom voor havo en mavo. Leerlingen die instromen kunnen de volledige mavo én havo (dit geldt voor de twee meest gekozen profielen: Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij) afronden bij Titus Brandsma.

Verder kent de school een “Wereldklas”. Deze klas is bedoeld voor leerlingen voor wie de stap naar het voortgezet onderwijs nog te groot is. In een jaar wordt gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 11 tot en met 13 jaar. Het onderwijsconcept is uniek in de regio. Leerlingen komen dan ook soms van ver om naar de Wereldklas te kunnen.

De minilessen vinden plaats bij Titus Brandsma aan de Reigerstraat 25 in Velp. Opgave vooraf is gewenst via 026-3633836 of titusbrandsma@arentheemcollege.nl.