Ouderraad

De ouderraad komt zes keer per jaar bijeen om te praten over onderwerpen als schoolbeleid, feesten en kampen. De ouderraad heeft een adviserende rol. Wij nemen het advies van de raad serieus. Daarom schuift de directie aan bij de vergaderingen.

De ouderraad heeft tien leden. Wilt u zitting nemen in de raad? Of heeft u vragen? Mail dan naar oudercommissietitus@arentheemcollege.nl.

Titus Brandsma

© Arentheem College