We vinden goede contacten tussen ouders/verzorgers en school heel belangrijk. Ouders hebben volgens ons recht op informatie over het gedrag en de vorderingen van hun kind.

 Daarom…

  • nemen we contact met ouders op zodra het gedrag of demotivatie van de leerling daartoe aanleiding geeft;
  • stellen we het op prijs als ouders bij problemen zelf contact opnemen met de school;
  • houden we ouderavonden waarbij ouders met hun kind het rapport ophalen en met de mentor spreken over de resultaten en de leerdoelen;
  • ontvangen ouders (en leerlingen) minimaal 10 keer per jaar de nieuwsbrief het Wereldnieuws met informatie over het reilen en zeilen op school;
  • kunnen ouders via een inlogmogelijkheid op ons intranet en Magister de cijfers en afwezigheid van hun kind inzien;
  • zijn er klankbordbijeenkomsten waarin de ouderraad spreekt met de ouders;
  • hebben we een actief beheerde Facebookpagina;
  • houden we met Twitter ouders (en leerlingen) op de hoogte van nieuwtjes.