Organisatie

Het Arentheem College heeft, inclusief de stafdiensten, 375 medewerkers. Samen zetten zij zich in voor ongeveer 2.650 leerlingen. We bieden kleinschalig onderwijs. Dat lukt, omdat we bestaan uit drie scholen. Elke school legt bij het uitvoeren van dit beleid zijn eigen accenten.

Onze scholen

Thomas a Kempis, havo, atheneum, gymnasium
Op Thomas a Kempis volgen ongeveer 670 leerlingen de havo, 650 het Atheneum en ruim 280 het gymnasium+. Er werken 120 docenten en 35 overige medewerkers.

Leerpark Presikhaaf, praktijkschool, vmbo, beroepsmavo, mbo
Op Leerpark Presikhaaf volgen 200 leerlingen het vmbo, 140 het praktijkonderwijs en nog eens 86 het mbo. Er werken 85 docenten en 40 overige medewerkers. Ook Sport en Bewegen van Astrum College zit in dit gebouw.

Titus Brandsma, havo, mavo en Wereldklas
Op Titus Brandsma hebben we ongeveer 630 leerlingen, zo'n 60 docenten plus 20 overige medewerkers.

Centrale directie en bestuur

De algemeen directeur van het Arentheem College is de heer L.J. (Leenderd) van der Deijl.
We vormen samen met CSV, ROC A12 en UPGRADE de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden (COG).

Samenwerkingsverband

Samen met de andere scholen in Arnhem en omgeving neemt het Arentheem College deel in het Samenwerkingsverband. Door onderlinge afstemming en overleg wordt er zo naar gestreefd dat het voor iedere leerling mogelijk is om een diploma te halen dat past bij zijn of haar niveau en mogelijkheden.

 

 

© Arentheem College - Cookies en privacy statement