Aanmelden

Heb je een vmbo basis- of kaderadvies? Of een advies voor de praktijkschool? Of wil je een mbo-diploma halen? En wil je een beroep leren op een school in een prachtig gebouw waar leren leuk is? Meld je dan aan op Leerpark Presikhaaf! We zien je graag op onze school!

Hoe werkt het?

1. Het aanmeldingsformulier invullen en ondertekend opsturen naar onze school. Dat kan per post of per e-mail (s.v.p. een scan, geen foto). 

  • aanmeldingsformulier vmbo en praktijkschool: schooljaar 2020-2021

  • aanmeldingsformulier mbo: klik op de gewenste opleiding op deze pagina en vervolgens op BOL of BBL

2. Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging.

3. De aanmelding kan pas in behandeling worden genomen als het schooladvies (adviesformulier) en het ondertekende onderwijskundig rapport van je basisschool door ons is ontvangen.

4. We laten je weten of je bent toegelaten.

5. Ben je toegelaten? Dan ontvang je nog vóór het nieuwe schooljaar een uitnodiging voor een kennismakingsdag voor nieuwe leerlingen.

Als je aanmelding voor 15 maart bij ons binnen is en voldoet aan de toelatingseisen, dan word je bij ons geplaatst. Aanmeldingen na 15 maart zijn ook welkom, maar kunnen alleen in behandeling worden genomen als op dat moment de klassen voor het komende schooljaar nog niet vol zijn.

Adresgegevens aanmeldingen 
Arentheem College
t.a.v. centrale leerlingenadministratie
Postbus 2019
6802 CA Arnhem
aanmelden@arentheemcollege.nl

Wil jij naar de Praktijkschool op het Leerpark?

Je mag vanaf 12 tot 18 jaar naar de Praktijkschool. Je ouders melden je aan in overleg met je basisschool. Je basisschool zorgt voor een onderwijskundig rapport. Onze onderzoekscommissie bekijkt dit rapport en beslist of je mag komen.

Leerpark Presikhaaf

© Arentheem College - Cookies en privacy statement