HavoExact

HavoExact voor de ondernemende leerling!

HavoExact is een excellentieprogramma voor bètaleerlingen van de havo die de exacte vakken op een praktische manier willen toepassen. Kies je voor HavoExact kiest dan doe je reguliere havo-opleiding in vierenhalve dag per week. Eén middag per week doe je vakoverstijgende projecten en opdrachten. Je bouwt kennis op en wordt steeds zelfstandiger. Je leert je eigen richting bepalen en kunt zo een weloverwogen keuze voor een vervolgopleiding maken.

Programma

Per jaar diep je vier thema’s uit en doe je excursies naar bedrijven en hbo-instellingen. Je werkt in groepjes aan projecten waarin we kijken naar de toepassingen van de exacte vakken. Bijvoorbeeld onderzoeken hoe je schoon drinkwater kunt maken. Je ontdekt hoe exacte kennis gebruikt wordt binnen de industrie en hoe jij door ontwerp- en bouwopdrachten hier zelf iets aan kunt toevoegen.

Toelating

Als je een Natuur-profiel op de havo hebt, kun je kiezen voor HavoExact. Ook met een diploma vmbo-t, kun je het HavoExact-programma volgen. Het is belangrijk dat je geïnteresseerd bent in techniek of exacte vakken. Op de achterkant van het profielkeuzeformulier kun je aangeven of je geïnteresseerd bent in HavoExact.

Meer informatie

Voor meer informatie over HavoExact kun je terecht bij Harm Smit, Peter van Abswoude, Manon Grisel en Johannes in 't Hol. Je kunt je vraag ook mailen naar p.vanabswoude@arentheemcollege.nl.

Thomas a Kempis

© Arentheem College - Cookies en privacy statement