Ouderraad

Onze leerlingen halen de beste resultaten als docenten, ouders en zijzelf intensief samenwerken. Samenwerken met ouders doen we bijvoorbeeld in de ouderraad.

De ouderraad komt zes keer per jaar bijeen om te praten over onderwerpen als schoolbeleid, feesten en kampen. De ouderraad heeft een adviserende rol. Wij nemen het advies van de raad serieus. Daarom schuift de directie aan bij de vergaderingen.

De ouderraad heeft tien leden. Wilt u zitting nemen in de raad? Of heeft u vragen? Mail dan naar oudercommissietitus@arentheemcollege.nl.

Titus Brandsma

© Arentheem College - Cookies en privacy statement